måndag 6 juli 2009

Skaparkraft

Människan har en medfödd ådra att skapa.
Och det kan visa sig på många olika sätt.
Intresset styr vad du vill skapa.
Ofta är det naturmaterialen som är grunden.
Intresse för trä blir till vackra hus, miljöer
och nyttoföremål.

Det textila intresset har ofta gått i arv från
mormor till mor och till dotter.
Att skapa sin hemgift var en viktig uppgift
för alla flickor.

Alla barn fick lära sig mycket genom att hjälpa
den äldre generationen.
På så sätt kunde kunskapen vandra vidare.
Låt alla barn få vara med och skapa så vi inte
tappar tråden.........

Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar